Aggressive là gì

Aggressive là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Aggressive là gì

*
*
*

aggressive

*

aggressive /ə”gresiv/ tính từ xâm lược, xâm lăng công kích hay gây sự, gây gỗ, gây hấn, hung hăng, hùng hổ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tháo vát, xông xáo, năng nổ danh từ sự xâm lược sự công kích sự gây sự, sự gây hấnto assume the aggressive: gây sự
linh hoạtxâm thựcaggressive agent: tác nhân xâm thựcaggressive agent: chất xâm thựcaggressive condition: điều kiện xâm thựcaggressive substance: chất xâm thựcaggressive water: nước xâm thựcLĩnh vực: xây dựnghung hăngaggressitivity, aggressivexâm thựcaggressive carbon dioxidecác bon đioxit năng độngaggressive waternước (có tính) ăn mòncorrosive environment aggressivemôi trường ăn mònmaterial aggressive to concretechất ăn mòn bê tông

*

Xem thêm: Tải Game Phiêu Lưu – Game Phiêu Lưu Commando Cho Android

*

*

aggressive

Từ điển Collocation

aggressive adj.

1 likely to fight/argue with other people

VERBS be, feel, look, seem, sound | become, get | make sb Watching violence on TV makes some children more aggressive.

ADV. extremely, particularly, really, very | increasingly | quite, rather | openly Her mood became openly aggressive when his name was mentioned.

PREP. towards He warned that his dog was aggressive towards strangers.

2 behaving in a determined way

VERBS be

ADV. extremely, highly, very the company”s highly aggressive marketing techniques | fairly, somewhat

Từ điển WordNet

adj.

having or showing determination and energetic pursuit of your ends

an aggressive businessman

an aggressive basketball player

he was aggressive and imperious; positive in his convictions

aggressive drivers

Xem thêm: Hp Là Gì – Vi Khuẩn Có Nguy Hiểm Không

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: belligerent combative hostile militant offensiveant.: defensive

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.