Bảo mật tiếng anh là gì

Bảo mật tiếng anh là gì

Học tiếng Anh Học tiếng Hàn Học tiếng Nhật Học tiếng Trung Nghĩa của từ Kênh chobball.vn Liên hệ

Bạn đang xem: Bảo mật tiếng anh là gì

Home Học tiếng Anh Học tiếng Hàn Học tiếng Nhật Học tiếng Trung Nghĩa của từ Kênh chobball.vn Liên hệ
Home » Bảo mật tiếng Anh là gì
Today: 2021-02-12 15:39:36
| Yêu và sống
Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Xem thêm: Tất Tần Tật Những điều Cần Biết Về Upas Lc Là Gì

Bảo mật tiếng Anh là gì
(Ngày đăng: 31/07/2020)

*

  

*

  

*

  

*

  
Bảo mật tiếng Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật là áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ toàn bộ thông tin, hạn chế khả năng lạm dụng tài nguyên và tài sản.

Bảo mật tiếng Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật trở nên đặc biệt và phức tạp trong quản lý, vận hành những hệ thống thông tin có sử dụng các công cụ tin học.

Bảo mật còn là các bước bảo vệ người hoặc tài sản khỏi các mối nguy hại. Mối nguy hại ở đây có thể là chủ ý hoặc cố ý.

Các cụm từ tiếng Anh đồng nghĩa với bảo mật.

*

Security critical /sɪˈkjʊərəti ˈkrɪtɪkl/: Bảo mật nghiêm trọng.

Code access security /kəʊd ˈækses sɪˈkjʊərəti/: Bảo mật truy nhập mật mã.

Data security /ˈdeɪtə sɪˈkjʊərəti/: Bảo mật dữ liệu.

Security Configuration Wizard /sɪˈkjʊərəti kənˌfɪɡəˈreɪʃn ˈwɪzəd/: Bảng cài đặt cấu hình bảo mật.

Secure Sockets Layer /sɪˈkjʊə(r) ˈsɒkɪt ˈleɪə(r)/: Tầng khe bảo mật.

Một số mẫu câu về bảo mật.

To keep your account more secure, we recommend selecting another option and setting up phone prompts or a security key.

Để tăng cường bảo mật cho tài khoản, bạn nên chọn tùy chọn khác và thiết lập lời nhắc của Google hoặc khóa bảo mật.

Data security generally involves the protection of specific data blocks, either physically or interpreting them through security sections through meaningful information.

Bảo mật dữ liệu nói chung liên quan đến việc bảo vệ các khối dữ liệu cụ thể, cả về mặt vật lý hoặc giải thích chúng qua các phần bảo mật thông qua các thông tin có ý nghĩa.

We had to agree to total security and sign a non-disclosure agreement.

Chúng tôi phải chấp nhận bảo mật toàn bộ và ký hợp đồng bảo mật thông tin.

Bài viết bảo mật tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh chobball.vn.

Xem thêm: Kiểm Toán Tiếng Anh Là Gì, English For Accountants

Bạn có thể quan tâm Tác phẩm Mãi đừng xa tôi của Nhật Bản (21/01/2021) Nguồn: https://www.chobball.vn Tuổi trẻ của tôi tiếng Anh là gì (21/01/2021) Nguồn: https://www.chobball.vn Nấm mèo tiếng Anh là gì (21/01/2021) Nguồn: https://www.chobball.vn Nhảy tiếng Anh là gì (21/01/2021) Nguồn: https://www.chobball.vn Katakana hay xuất hiện trong JLPT (Phần 1) (21/01/2021) Nguồn: https://www.chobball.vn SRC là gì (21/01/2021) Nguồn: https://www.chobball.vn Chuyển nhà tiếng Nhật là gì (21/01/2021) Nguồn: https://www.chobball.vn Văn hóa tắm bồn của người Nhật (21/01/2021) Nguồn: https://www.chobball.vn Bánh quy tiếng Nhật là gì (21/01/2021) Nguồn: https://www.chobball.vn Nhà văn Haruki Murakami Nhật Bản (21/01/2021) Nguồn: https://www.chobball.vn

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.