Bling là gì

Bling là gì

used to describe jewellery or decoration that attracts attention because it is very noticeable and looks expensive:

Bạn đang xem: Bling là gì

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.
Indeed, paying homage to fashion is a major contribution whether it is “bling” jewellery, baggy jeans, etc., or displaying the “in-yer-face” attitude.
The first 100 dolls in the 2005 version came with a special small diamond chip in his bling necklace.
Excessive consumerism and an obsession with bling are certainly not confined to any particular demographic.
In his hands, abandoned debris or kitsch is quixotically plasticized into a brand of postminimalist sculpture with a seductive touch of bling.
He”s the kind of kid who gets his allowance in cash, not stock options; finding himself amid all this bling and stardom is intimidating.
Likewise, hip hop culture has popularised the slang term blingbling, which refers to ostentatious display of jewellery by men or women.
In this game you play one on one matches against other ballers to gain points which you can use to buy cars, bling, clothes etc.

Xem thêm: Rela Là Gì – ý Nghĩa Và Cách Set Rela Trên Facebook

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Extracellular Matrix Là Gì

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.