Cds là gì

Cds là gì

Hợp đồng hoán đổi nợ xấu được đảm bảo bằng tài sản (tiếng Anh: Asset-Backed Credit Default Swap; viết tắt: ABCDS) là một hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) trong đó tài sản tham chiếu là chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thay vì các công cụ tín dụng doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Cds là gì

04-03-2020 Hợp đồng tương lai lãi suất (Interest Rate Future) là gì? Hiểu về Hợp đồng tương lai lãi suất 04-03-2020 Chiến lược vĩ mô toàn cầu (Global Macro Strategy) là gì? 04-03-2020 Hành động chốt lời (Cover) là gì? Hành động chốt lời và Đóng vị thế 04-03-2020 Phí đô la mạnh (Hard Dollars) là gì? Sự khác biệt giữa Phí đô la mạnh và Phí đô la yếu 02-03-2020 Danh mục được chấp thuận (Approved List) là gì? Nội dung về danh mục được chấp thuận 

Hình minh họa

Hợp đồng hoán đổi nợ xấu được đảm bảo bằng tài sản

Khái niệm

Hợp đồng hoán đổi nợ xấu được đảm bảo bằng tài sản trong tiếng Anh là Asset-Backed Credit Default Swap; viết tắt là ABCDS.

Hợp đồng hoán đổi nợ xấu được đảm bảo bằng tài sản (ABCDS) là một hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) trong đó tài sản tham chiếu là chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thay vì các công cụ tín dụng doanh nghiệp.

Nội dung về Hợp đồng hoán đổi nợ xấu được đảm bảo bằng tài sản

Các thỏa thuận hợp đồng hoán đổi nợ xấu được đảm bảo bằng tài sản (ABCDS) tương tự như các thỏa thuận hoán đổi nợ xấu thông thường. ABCDS giống như bảo hiểm, trong đó người mua trả phí bảo hiểm định kì để tránh khả năng người cho vay không hoàn trả đầy đủ khoản vay tài chính.

Tuy nhiên đối với ABCDS, người mua nhận được sự bảo đảm về rủi ro đối với chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản hoặc các đợt phát hành chứng khoán, hơn là bảo vệ khỏi sự vỡ nợ của một tổ chức phát hành cụ thể. Chứng khoán bảo đảm bằng tài sản là chứng khoán được bảo đảm bởi một nhóm các khoản vay hoặc khoản phải thu, chẳng hạn như các khoản vay mua xe, khoản vay dựa trên giá trị nhà ở hoặc các khoản vay thẻ tín dụng.

Xem thêm: Charter School Là Gì – Bối Cảnh Ra Đời Của Charter School

Vì ABCDS có thể được phòng ngừa, chúng có cấu trúc khác với các thỏa thuận CDS khác. Ví dụ: do nhiều chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản trả dần và thanh toán hàng tháng, nên hợp đồng hoán đổi dựa vào tài sản sẽ phù hợp hơn với các tính năng đó.

Ngoài ra, ABCDS có nghĩa rộng hơn về sự kiện tín dụng hơn là hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) thông thường. Trên CDS thông thường, một sự kiện tín dụng thường chỉ xảy ra nếu tổ chức cho vay bị phá sản. Do sự kiện tín dụng trên công cụ tín dụng doanh nghiệp thường xảy ra một lần, theo CDS, sự kiện này sẽ kích hoạt một khoản thanh toán lớn và diễn ra một lần.

Nhưng với ABCDS, do sự bảo vệ có hiệu quả hay không phải xem xét các luồng tiền từ nhiều khoản vay khác nhau, có thể có nhiều sự kiện tín dụng trong thời hạn của thỏa thuận. Những sự kiện khác nhau này có thể kích hoạt các khoản thanh toán với thời hạn và qui mô khác nhau. 

Hơn nữa, sự kiện tín dụng có thể xảy ra không chỉ trong trường hợp không thanh toán khoản vay cơ bản, mà còn trong trường hợp ghi giảm, ví dụ như giảm giá trị sổ sách tài sản cơ bản do vượt quá giá trị thị trường.

Các thỏa thuận ABCDS thường cung cấp các khoản thanh toán theo kiểu trả ngay, nghĩa là người bán bồi thường cho người mua bất kì khoản ghi giảm hoặc không thanh toán lại nào khi chúng phát sinh.

Chẳng hạn, nếu giá trị của một trong các khoản vay cơ bản trong chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản giảm 10.000 đô la, người bán ABCDS sẽ bồi thường cho người mua 10.000 đô la.

Xem thêm: Anaphylaxis Là Gì – Anaphylaxis In Vietnamese

Từ quan điểm của người mua ABCDS, chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản của họ luôn hoạt động như thể mọi khoản vay trong nhóm khoản vay đang được chi trả theo các điều khoản ban đầu và lãi suất dự kiến. Nhưng để đổi lấy sự bảo đảm đó, người mua phải trả phí bảo hiểm thường xuyên cho người bán ABCDS.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.