Confidence interval là gì

Confidence interval là gì

wikiHow là một trang “wiki”, nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 15 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Bạn đang xem: Confidence interval là gì

Bài viết này đã được xem 56.518 lần.

Khoảng tin cậy là một chỉ số giúp ta biết được tính chính xác của phép đo. Ngoài ra, khoảng tin cậy cũng cho biết độ ổn định khi ước lượng một giá trị, tức là nhờ vào khoảng tin cậy, bạn có thể biết được kết quả của phép đo lặp lại sẽ sai lệch thế nào so với ước tính ban đầu. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết được cách để tính khoảng tin cậy.

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/37/Calculate-Confidence-Interval-Step-3-Version-4.jpg/v4-460px-Calculate-Confidence-Interval-Step-3-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/3/37/Calculate-Confidence-Interval-Step-3-Version-4.jpg/v4-728px-Calculate-Confidence-Interval-Step-3-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu. Chọn một giá trị thống kê của mẫu (ví dụ như giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của mẫu) mà bạn muốn sử dụng để ước lượng tham số của tổng thể bạn đã chọn. Một tham số của tổng thể là một giá trị biểu thị một đặc tính nhất định của tổng thể đó. Để tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu, ta làm như sau: Ta tính giá trị trung bình bằng cách lấy tổng cân nặng của 1000 sinh viên nam đã chọn và chia tổng thu được cho 1000, tức là số lượng sinh viên. Giá trị cân nặng trung bình thu được sẽ là 81 kg (180 lbs).Để tính độ lệch chuẩn, bạn cần xác định được giá trị trung bình của bộ số liệu. Sau đó, bạn cần tính được độ biến thiên của số liệu, hay nói cách khác là tìm giá trị trung bình của bình phương sai lệch so với giá trị trung bình. Tiếp theo, ta sẽ lấy căn bậc hai của giá trị thu được. Giả dụ độ lệch chuẩn tính được là 14 kg (tương đương 30 lbs). (Chú ý: đôi khi giá trị độ lệch chuẩn sẽ được cho trước trong các bài toán thống kê).

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/9/98/Calculate-Confidence-Interval-Step-5-Version-4.jpg/v4-460px-Calculate-Confidence-Interval-Step-5-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/9/98/Calculate-Confidence-Interval-Step-5-Version-4.jpg/v4-728px-Calculate-Confidence-Interval-Step-5-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”
Tính phạm vi sai số hay giới hạn sai số.

Xem thêm: Pdca Là Gì – Giới Thiệu Quy Trình Pdca Plan

Giới hạn sai số có thể tính theo công thức: Za/2 * σ/√(n). Trong đó, Za/2 là hệ số tin cậy, với a là khoảng tin cậy, σ là độ lệch chuẩn và n là kích thước mẫu. Hay nói cách khác, bạn cần nhân giá trị giới hạn với sai số chuẩn. Để giải được công thức này, ta chia công thức thành các phần nhỏ như sau: Để tính sai số chuẩn, lấy độ lệch chuẩn là 30 (theo lbs, và 14 theo kg), chia giá trị này cho căn bậc hai của kích cỡ mẫu là 1000. Ta được 30/31,6 = 0,95 lbs, hoặc (14/31,6 = 0,44 kg).Nhân trị số tới hạn với sai số chuẩn, tức là lấy 1,96 x 0,95 = 1,86 (theo lbs) hoặc 1,96 x 0,44 =0,86 (theo kg). Tích số này chính là giới hạn sai số hay phạm vi sai số.

*

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/a/a7/Calculate-Confidence-Interval-Step-6-Version-4.jpg/v4-460px-Calculate-Confidence-Interval-Step-6-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/a/a7/Calculate-Confidence-Interval-Step-6-Version-4.jpg/v4-728px-Calculate-Confidence-Interval-Step-6-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”
Ghi khoảng tin cậy. Để ghi khoảng tin cậy, ta lấy giá trị trung bình (180 lbs, hoặc 81 kg) và ghi giá trị này bên trái dấu ± sau đó đến giới hạn sai số. Vậy, kết quả thu được là: 180 ± 1.86 lbs hoặc 81 ± 0,44 kg. Ta có thể xác định được cận trên và cận dưới của khoảng tin cậy bằng cách cộng thêm hoặc trừ đi giá trị trung bình một lượng bằng phạm vi sai số. Tức là, nếu tính theo lbs, cận dưới là 180 – 1,86 = 178,16 và cận trên là 180 + 1,86 = 181,86.Ta cũng có thể sử dụng công thức này để xác định khoảng tin cậy: x̅ ± Za/2 * σ/√(n). Trong đó x̅ là giá trị trung bình.

Xem thêm: Thặng Dư Vốn Cổ Phần Là Gì, 【havip】

Ta có thể tính trị thống kê t và trị thống kê z bằng tay hoặc sử dụng máy tính cầm tay có đồ thị hoặc các bảng số liệu thống kê thường được đính kèm theo trong sách thống kê. Trị thống kê z có thể được xác định bằng Máy tính Phân bố Chuẩn, trong khi đó trị thống kê t có thể tính bằng Máy tính Phân bố t. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ có sẵn trên mạng.Độ lớn của mẫu cần đủ lớn để khoảng tin cậy có giá trị.Giá trị tới hạn sử dụng để tính phạm vi sai số là một hằng số và được thể hiện theo trị thống kê t hoặc trị thống kê z. Trị thống kê t thường được sử dụng khi chưa biết độ lệch chuẩn của tổng thể hoặc khi kích cỡ mẫu không đủ lớn.Có một số phương pháp lấy mẫu có thể giúp bạn chọn được mẫu đại diện cho phép thử, ví dụ như lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản, lấy mẫu hệ thống hay lấy mẫu phân tầng.Khoảng tin cậy không cho biết xác suất xảy ra của một kết quả đơn lẻ. Ví dụ, với khoảng tin cậy là 95%, bạn có thể nói rằng giá trị trung bình của tổng thể nằm trong khoảng từ 75 đến 100. Khoảng tin cậy 95% không có nghĩa là bạn có thể chắc chắn 95% rằng giá trị trung bình của phép thử sẽ rơi vào khoảng giá trị mà bạn đã tính.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.