Era là gì

Era là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Era là gì

*
*
*

era

*

era /”iərə/ danh từ thời đại, kỷ nguyênChristian era: công nguyên (địa lý,địa chất) đạimesozoic era: đại trung sinh
kỷEozoic era: kỷ Eozoiera equivalent: kỷ nguyêngeological era: kỷ địa chấtpsychozoic era: kỷ Thứ tưpsychozoic era: kỷ Nhân sinhsecondary era: kỷ thứ haitertiary era: kỷ Đệ tamtertiary era: kỷ Thứ baLĩnh vực: xây dựngkỷ nguyênKainozoic erađại KainozoiKainozoic erađại Tân sinhProterozoic erađại Proterozoieozoic erađại thủy sinhera equivalentđạiera equivalentthời đạimodern erathời hiện đạiproterozoic erađại nguyên sinhsecondary eranguyên đại đệ nhịtransition erađại chuyển tiếpthời kỳprohibition era: thời kỳ cấm

*

*

Xem thêm: Cctv Là Gì – Camera Quan Sát

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

era

Từ điển Collocation

era noun

ADJ. golden, great the golden era of radio | new | present | modern | bygone, past, previous The room had the elegance of a bygone era. | post-imperial, post-war | Edwardian, Victorian, etc. | Clinton, Thatcher, etc. | Christian, Common the early centuries of the Christian/Common Era

VERB + ERA usher in The fall of the Berlin Wall ushered in a whole new era. | enter, move into The country has entered an era of high unemployment.

ERA + VERB begin | end

PREP. during/in an/the ~ We live in an era of religious uncertainty. | into ~ a practice that has survived into the present era | ~ in a new era in the history of art

PHRASES the beginning/dawn/dawning of a (new) era, be on the threshold of a new era, the end of an era

Từ điển WordNet

n.

Xem thêm: Renewal Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

erassyn.: age epoch period

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.