Ev/ebitda là gì

Ev/ebitda là gì

Có lẽ nhiều nhà đầu tư đã quen thuộc với tỉ số P/E hay được sử dụng trong định giá cổ phiếu, tuy nhiên trong việc tính toán giá trị thực còn hai tỉ số nữa cũng được nhiều nhà phân tích ưa chuộng đó là EV/EBIT và EV/EBITDA. Vậy hai tỉ số đó là gì, được sử dụng như thế nào ? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chúng trong bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Ev/ebitda là gì

*

EV/EBIT và EV/EBITDA được sử dụng để xác định xem doanh nghiệp hiện có giá trị trên thị trường cao hay thấp hơn giá trị thực của nó. Tỷ lệ của các chỉ số này thấp chứng tỏ doanh nghiệp đang bị thị trường đánh giá thấp giá trị (undervalued), còn nếu hai tỉ số này càng cao chứng tỏ thị trường đang đánh giá quá cao doanh nghiệp (overvalued).

Hai tỉ số này rất hữu ích khi so sánh các doanh nghiệp vì nó bỏ qua tác động gây nhiễu của chính sách thuế, lãi suất ở từng quốc gia. Hai tỉ số chỉ tập trung phản ánh khả năng sinh lời của các doanh nghiệp nên nhà đầu tư sẽ dễ dàng hơn trong việc so sánh các công ty. EV/EBIT và EV/EBITDA còn thường được hay dùng trong các thương vụ mua bán, sát nhập doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có hai tỉ số này thấp được coi như là một món hời để đầu tư.

Để hiểu và tính toán được EV/EBIT và EV/EBITDA chúng ta cần hiểu những khái niệm sau:

EBIT là viết tắt của Earnings Before Interest and Taxes : Lợi nhuận trước lãi vay và thuế.

EBITDA là Earnings Before Interest, Tax and Depreciation: Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao.

EV là Enterprise value tức là giá trị của doanh nghiệp.

Xem thêm: fall behind là gì

Về cách tính toán :

EBIT = Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế + Chi phí lãi vay

Nếu trong báo cáo của doanh nghiệp không ghi rõ khoản chi phí lãi vay chúng ta có thể sử dụng công thức gần đúng

EBIT = Lợi nhuận gộp – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp

EBITDA = EBIT + khấu hao

EV = Vốn hóa thị trường + Vay ngắn hạn + Vay dài hạn + Lợi ích cổ đông thiểu số + Giá trị thị trường cổ phiếu ưu đãi – Tiền và tương đương tiền

EV là số tiền chúng ta phải bỏ ra để nếu muốn mua mua toàn bộ vốn cổ phần, nợ vay của doanh nghiệp.

Tiền và các khoản tương đương tiền được loại khỏi trong viêc tính EV vì khoản mục đó đã được tính trong vốn hóa.

Chúng ta dùng EV chứ không phải vốn hóa trong tỉ số EV/EBIT và EV/EBITDA vì EV cho biết đánh giá của thị trường về toàn bộ doanh nghiệp đó, bao gồm cả tài sản hữu hình, vô hình. Còn vốn hóa chỉ cho biết đánh giá của thị trường về giá trị cổ phiếu.

Cách sử dụng EV/EBIT và EV/EBITDA

*

Trước tiên ta tính toán EV/EBIT, EV/EBITDA của doanh nghiệp ta đang phân tích và các đối thủ cạnh tranh của nó (có thể cả trong và ngoài nước), các tỉ số này ứng với trung bình toàn ngành trong 5 năm trước.

Nếu EV/EBIT, EV/EBITDA của doanh nghiệp ta đang xem xét thấp hơn đáng kể có thể cân nhắc đây là một món hời để đầu tư.

Xem thêm: Mobrog Là Gì – Mobrog Ứng Dụng Khảo Sát

Kết luận lại hai tỉ số EV/EBIT và EV/EBITDA đo lường giá trị của công ty xem nó đang đắt hay rẻ một cách tương đối so với các đối thủ hoặc với cả thị trường. Hai tỉ số trên khắc phục được nhược điểm của P/E. Thay vì chỉ sử dụng giá cổ phiếu khi định giá chúng ta tính toán cả giá trị của doanh nghiệp tức là gồm cả các khoản nợ.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.