Học bổng khuyến khích học tập tiếng anh là gì

Học bổng khuyến khích học tập tiếng anh là gì

Danh sách sinh viên nhận học HB KKHT nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021 (Học bổng E) tại trụ sở chính Hà Nội Hits: 985 Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT dành cho sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt (học bổng B) học kỳ 2, năm học 2019-2020. Hits: 2255 Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (học bổng C) học kỳ 2, năm học 2019-2020 Hits: 806 Danh sách học bổng KKHT dành cho sinh viên đạt kết quả học tập tốt (học bổng A) học kỳ 2, năm học 2019-2020 (Chính thức) Hits: 3766 Thông báo xét học bổng KKHT nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (Học bổng E) Hits: 1571 Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (Học bổng C) tại Trụ sở chính Hà Nội học kỳ 2, năm học 2019-2020 Hits: 1933 Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT dành cho sinh viên đạt kết quả học tập tốt (học bổng A) học kỳ 2, năm học 2019-2020 Hits: 13893 Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập – học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Chính thức) Hits: 6666 Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (Học bổng C) tại Trụ sở chính Hà Nội Học kỳ 1, Năm học 2019-2020 Hits: 3642 Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập – HK1, năm học 2019-2020 Hits: 14298 DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KKHT CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID 19 (HỌC BỔNG C1) Hits: 2115 Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid-19 dự kiến được nhận học bổng KKHT Hits: 3463 Thông báo xét học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid 19 (Học bổng C1) Hits: 5584 Thông báo về các loại học bổng KKHT dành cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2019-2020 tại Trụ sở chính Hà Nội Hits: 15807 Danh sách sinh viên thuộc các chương trình đào tạo đặc biệt chính thức được nhận học bổng KKHT Hits: 6183 Danh sách sinh viên chính thức được nhận HB KKHT HK2, năm học 2018-2019 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt Hits: 2674 DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐẠT KQHT TỐT DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KKHT (HỌC BỔNG C) HK 2, NĂM HỌC 2018-2019 Hits: 2026 DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KKHT DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT (HỌC BỔNG B) HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 Hits: 2372 Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập – học kỳ 2 năm học 2018-2019 (chính thức) Hits: 9263 Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (Học bổng C) tại Trụ sở chính Hà Nội – Học kỳ 2, Năm học 2018-2019 Hits: 2254 Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 Hits: 10661 Thông báo xét học bổng KKHT nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt Hits: 2798 DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐẠT KẾT QUẢ HỌC TẬP TỐT DỰ KIẾN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KKHT (HỌC BỔNG C), HỌC KỲ 1, 2018-2019 Hits: 3719 Danh sách sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập – Học kỳ 1, năm học 2018-2019 Hits: 4988 Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt tại cơ sở Hà Nội (Học kỳ 1, Năm học 2018-2019) Hits: 4186 Danh sách sinh viên được nhận học bổng Khuyến khích học tập – học kỳ 1 năm học 2018-2019 (chính thức) Hits: 12774 Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập, học kỳ 1 năm học 2018-2019 Hits: 8380 Các loại học bổng KKHT dành cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018-2019 Hits: 17904 Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt được nhận học bổng KKHT nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 Hits: 3607 Thông báo xét học bổng KKHT nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt Hits: 3548 Danh sách sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt dự kiến được nhận học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2017-2018 Hits: 3012 Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng KKHT Hits: 2508 Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 (chính thức) Hits: 8430 Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt tại cơ sở Hà Nội (Học kỳ 2, Năm học 2017-2018) Hits: 3565 Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng Khuyến khích học tập – học kỳ 2 năm học 2017-2018 Hits: 6176 Danh sách sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt (CLC, CTTT) được nhận học bổng KKHT – Kỳ 1 năm học 2017-2018 (chính thức) Hits: 4952 Danh sách sinh viên các chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến dự kiến được nhận học bổng KKHT, kỳ 1 năm học 2017-2018 Hits: 5319 Danh sach sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dự kiến được nhận học bổng KKHT, kỳ 1 năm học 2017-2018 Hits: 2918 Học kỳ 1 năm học 2017-2018: Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập (chính thức) Hits: 8683 Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập – học kỳ 1 năm học 2017-2018 Hits: 16316 Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt tại cơ sở Hà Nội (Học kỳ 1, Năm học 2017-2018) Hits: 5531 DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐẠT KQHT TỐT ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KKHT NHÂN DỊP TẾT MẬU TUẤT 2018 Hits: 4569 DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HB KKHT DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 Hits: 3083 Thông báo xét học bổng KKHT nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt Hits: 6178 Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập Hits: 3979 Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Chính thức) Hits: 9999 Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt tại cơ sở Hà Nội (Học kỳ 2, Năm học 2016-2017) Hits: 4030 Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 Hits: 16719 Danh sách sinh viên các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 (chính thức) Hits: 4487 Danh sách dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh Hits: 4181 Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập – học kỳ 1 năm học 2016-2017 Hits: 8267 Thông báo xét chọn học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Hits: 7051 Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập – Học kỳ 1 năm học 2016-2017 Hits: 19237 Các loại học bổng dành cho sinh viên hệ chính quy năm học 2016-2017 Hits: 23832

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.