Maize là gì

Maize là gì

ECORP ENGLISH Học từ vựng tiếng Anh Tổng hợp những từ ngữ khác biệt giữa tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ

Tổng hợp những từ ngữ khác biệt giữa tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ

ECORP ENGLISH 2017-07-06T10:10:47+07:00
Học từ vựng tiếng Anh học từ vựng tiếng anh, sự khác biệt giữa Anh Anh và Anh Mỹ

Hôm trước chúng ta đã biết về sự khác nhau khi phát âm giữa 2 chất giọng Anh – Anh và Anh – Mỹ. Bài viết này sẽ chỉ cho các bạn những từ vựng cùng mang nghĩa giống nhau cũng có sự khác biệt giữa 2 loại accent này nhé!

I. Các từ vựng khác nhau giữa tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ Mỹ Anh Nghĩa Apartment /ə’pɑ:tmənt/ Flat /flæt/ căn hộ Cab /kæb/ Taxi /’tæksi/ xe taxi Can /kæn/ Tin /tin/ hộp thiếc, hộp sắt, lon Candy /’kændi/ Sweet /swi:t/ kẹo Chips /tʃip/ Crisps /krips/ khoai tây thái lát chiên Closet /’klɔzit/ Wardrobe /’wɔ:droub/ tủ quần áo Cookie /’kuki/ Biscuit /’biskit/ bánh quy Corn /kɔ:n/ Maize /meiz/ ngô Diaper /’daiəpə/ Nappy /næpi/ bỉm Drapes /dreip/ Curtains /’kə:tn/ Rèm Overalls /’ouvərɔ:l/ Dungarees /,dʌɳgə’ris quần yếm Elevator /’eliveitə/ Lift /lift/ thang máy Eraser /i’reizər/ Rubber /’rʌbə/ cục tẩy Fall /fɔ:l/ Autumn /’ɔ:təm/ mùa thu Faucet /’fɔ:sit/ Tap /tæp/ vòi (nước) Flashlight /flæʃ lait/ Torch /’tɔ:tʃ/ đèn pin Fries /frais/ Chips /tʃips/ khoai tây chiên Garbage /’gɑ:bidʤ/ Rubbish /’rʌbiʃ/ rác rưởi Gasoline /’gæsəli:n/ Petrol /’petrəl/ xăng Highway /’haiwei/ Motorway /’moutəwei/ xa lộ Hood /hud/ Bonnet /’bɔnit/ nắp ca pô ô tô Jello /’dʤelo/ Jelly /’dʤeli/ thạch License plate /’laisəns pleit/ Number plate /’nʌmbə pleit/ biển số xe Line /lain/ Queue /kju:/ hàng (người, xe..) Mail /meil/ Post /poust/ thư từ, bưu kiện Movie /’mu:vi/ Film /film/ phim ảnh Pajamas /pə’dʒɑ:məz/ Pyjamas /pə’dʒɑ:məz/ bộ quần áo ngủ Pants /pænts/ Trousers /’trauzəz/ cái quần Scotch tape /skɔtʃ teip/ Sellotape /’selouteip/ băng dính Sidewalk /’saidwɔ:k/ Pavement /’peivmənt/ vỉa hè Sneakers /’sni:kəs/ Trainers /treinə/ giày đế kếp Soccer /’sɔkə/ Football /’futbɔ:l/ bóng đá Stove /stouv/ Cooker /’kukə/ lò, bếp Subway /’sʌbwei/ Underground /’ʌndəgraund/ xe điện ngầm Tire /’taiə/ Tyre /’taiə/ lốp xe Truck /trʌk/ Lorry /’lɔri/ xe tải Trunk /trʌɳk/ Boot /bu:t/ cốp xe (ô tô) Vacation /və’keiʃn/ Holiday /’hɔlədi/ ngày nghỉ, ngày lễ Vest /vest/ Waistcoat /’weiskout/ áo gi lê Windshield wiper /’wind∫i:ld ‘waipə/ Windscreen wiper /’windskri:n ‘waipə/ kính chắn gió xe hơi Yard /jɑ:d/ Garden /’gɑ:dn/ sân, vườn Zipper /’zipə/ Zip /zip/ khóa kéo

*

Sự khác nhau về từ vựng giữa tiếng Anh Anh và Anh Mỹ

II. Sự khác nhau giữa tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ

Tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ có rất nhiều sự khác biệt. Không chỉ ở một số từ ngữ có cách gọi khác nhau mà còn ở một số điều sau đây:

1. Chính tả (spelling)

Nếu chú ý chúng ta thường thấy giáo trình tiếng Anh viết thế này – colour, còn giáo trình Anh Mỹ viết thế này – color. Vậy thế nào mới đúng? Đáp án là cả hai. Dưới đây là một số cách viết chính tả khác nhau giữa hai accent:

Những từ kết thức bằng –or (Anh – Mỹ) – our (Anh – Anh): color, colour, humor, humour, flavor, flavour

Những từ kết thúc bằng – ize (Anh – Mỹ) – ise (Anh – Anh): recognize, recognise, patronize, patronise.

Bạn đang xem: Maize là gì

..

Những từ kết thúc bằng – ter (Anh – Mỹ) – tre (Anh – Anh): theater – theatre, center – centre….

Xem thêm: Encoder Là Gì – Nguyên Lý Và Cấu Tạo Hoạt động

Anh – Anh thường gấp đôi phụ âm cuối trong khi Anh – Mỹ có khi không như vậy, đặc biệt là với phụ âm “l”:

Travel – traveller – travelling (Anh – Anh) Travel – traveler – traveling (Anh – Mỹ)

*

2. Cách nói giờ

Cách nói giờ trong tiếng Anh và Mỹ cũng khác nhau, đặc biệt ở các khung giờ hơn 15 phút, kém 15 phút.

Ví dụ: 2h45 – ”quarter to three’ (Anh – Anh), 3h15 – ”quarter past three”

Trong khi đó, tại Mỹ, nói giờ như sau: “Quarter of three” để chỉ 2:45, hay “Quarter after three” để chỉ 3:15.

Xem thêm: Những Phần Mềm Sửa Lỗi Bad Sector ổ Cứng Tốt Nhất

3. Cách sử dụng ”already”, ”yet”, ”just”

Người Anh sử dụng các cụm từ này chuẩn theo ngữ pháp, tức là dùng cho thì hoàn thành. Còn người Mỹ thì không quan tâm lắm tới điều này và đôi khi có thể dùng cả cho quá khứ đơn.

Ví dụ:

I’ve just been to Tokyo for three days. (Anh – Anh) I just had my hair cut yesterday (Anh – Mỹ)

Trên đây là những sự khác nhau cơ bản nhất giữa 2 loại accent này. Ngoài ra chúng còn vô cùng nhiều những điểm khác biệt mà chúng ta không thể nào kể hết được. Điều quan trọng là hãy học theo cách phát âm của 1 accent, còn về từ vựng, đôi khi nói từ của tiếng Anh Anh đôi khi của Anh Mỹ cũng không sao cả. Miễn là chúng ta vẫn hiểu nhau đúng không nào?

>> Xem thêm: Sự khác nhau về phát âm giữa tiếng Anh Anh và Anh Mỹ

Học từ vựng bằng hình ảnh – hiệu quả tăng gấp đôi Bộ từ vựng sử dụng trong chuyên ngành xây dựng 20 từ tiếng lóng trong tiếng Anh Mỹ —
HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ ECORP ENGLISH

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.