Prefix là gì

Prefix là gì

Đã bao giờ các em từng làm bài nghe và nghe rất rõ, nhưng rốt cuộc lại chọn sai đáp án không? Phần nhiều trong các trường hợp này là do các em đã nghe thiếu mất TIỀN TỐ – PREFIX của từ đó. Tiền tố chính là những từ thêm vào trước một từ nào đó để thay đổi nghĩa của nó – ví dụ như comfortableuncomfortable. Nếu miss tiền tố “un-”, bạn sẽ hiểu sai hoàn toàn về đoạn nghe này.

*

Chúng ta hãy cùng Ms Hoa TOEIC nghiên cứu một số tiền tồ hay gặp trong đề thi TOEIC nhé.Anti- : Chống lại (antivirus = chống virus)Auto- : Tự động (automobile = oto)De- : Giảm, mất đi (depress = trầm cảm, hay decrease = giảm số lượng, depreciate = giảm giá trị)Dis- : phủ định, không còn nữa (disappear = biến mất, disallow = không cho phép)Ex- : cựu, cũ (ex-boss: sếp cũ, ex-wife: vợ cũ, exclude = không bao gồm)Im- : Phủ định của những tính từ bắt đầu bằng “m” hoặc “p” (Impossible = không có khả năng, Immovable = không di chuyển được)In-  : Phủ định hoặc bên trong (Indoor = trong nhà, incorrect = không đúng, incomplete = không hoàn thiện)Inter- : Lẫn nhau (international = quốc tế, internet, interact = tương tác (act) lẫn nhau)Mis- : Nhầm lẫn (misspell = đánh vần sai, mispronounce = phát âm sai)Post– Sau (postgraduate = sau khi tốt nghiệp, postpone = trì hoãn)Pre-  : Trước (Prefix = tiền tố, prepare = chuẩn bị trước)Re- : Làm lại gì đó (Redo = làm lại, reply = trả lời lại, repeat = lặp lại, reinvest: tái đầu tư)Semi- : Một nửa (Semi-final = bán kết, semi-circle = bán nguyệt)Un-  : Ngược lại, phủ định (unimportant = không quan trọng, unable = không thể, unhappy = không vui)

tri- : ba triangle (tam giác), tripod (giá đỡ ba chân)

trans-: qua, trên transatlantic (qua biển đại tây dương), transgenic (được biến đổi gene)

therm-: nhiệt thermistor (điện trở)

mid- ở giữa midnight (nửa đêm), mid-sentence (giữa câu) Wow cũng nhiều đấy chứ? Các em thử tự tìm thêm các từ thuộc các nhóm tiền tố trên để nhớ lâu nhé!  

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.