Quân chủ lập hiến là gì

Quân chủ lập hiến là gì

*

Các chế độ quân chủ lập hiến với hệ thống nghị viện đại diện được tô đỏ. Các chế độ quân chủ lập hiến khác (màu tí;m) có vua/ nữ hoàng vẫn còn một ảnh hưởng chí;nh trị nhất định nào đó

Quân chủ lập hiến là một hình thức tổ chức nhà nước mà trong đó tồn tại vua nhưng đa phần không nắm thực quyền, quyền lực thường nằm trong tay quốc hội do thủ tướng của đảng chiếm đa số ghế đứng đầu. Trong các nhà nước theo chí;nh thể quân chủ hạn chế thì quyền lực tối cao của nhà nước được trao một phần cho người đứng đầu nhà nước, còn một phần được trao cho một cơ quan cao cấp khác (như nghị viện trong nhà nước tư sản hoặc hội nghị đại diện đẳng cấp trong nhà nước phong kiến). Chí;nh thể quân chủ hạn chế trong các nhà nước tư sản gọi là quân chủ lập hiến (quân chủ đại nghị).

Bạn đang xem: Quân chủ lập hiến là gì

Xem thêm: Mandala Là Gì – ý Nghĩa Của Họa Tiết Mandala

Xem thêm: Obligation Là Gì – Nghĩa Của Từ Obligation

Trong các nhà nước tư sản theo chí;nh thể quân chủ lập hiến, quyền lực của nguyên thủ quốc gia (vua, nữ hoàng) bị hạn chế rất nhiều. Với tư cách nguyên thủ quốc gia, nhà vua chỉ mang tí;nh chất tượng trưng, đại diện cho truyền thống, cho sự thống nhất của quốc gia, không có nhiều quyền hành trong thực tế, “nhà vua trị vị nhưng không cai trị”. Chí;nh thể quân chủ lập hiến theo quy mô hình đại nghị đang tồn tại ở nhiều nước phát triển như Nhật Bản, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Đan Mạch, v.v… do những nguyên nhân lịch sử nhất định.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.