Reflective là gì

Reflective là gì

Bạn đang xem: Reflective là gì

Sự phản chiếu, sự phản xạ, sự dội lại the reflection of light sự phản xạ của ánh sáng the reflection of sound sự dội lại của âm thanh angle of reflection (toán học) góc phản xạ
Sự suy nghĩ, sự ngẫm nghĩ; ( số nhiều) những ý nghĩ lost in reflection trầm ngâm suy nghĩ

Xem thêm: Europe Là Gì – Khối Schengen Có Bao Nhiêu Thành Viên

Sự chỉ trích, sự chê trách, sự khiển trách to cast reflections on someone chỉ trích ai, khiển trách ai
Điều làm xấu lây, điều làm mang tiếng, điều làm mất uy tín this is a reflection on your honour cái đó làm cho anh ta mang tiếng
sự phản xạ, sự đối xứng; ảnh, phép nhân chiếu reflection in a line (hình học ) phép đối xứng qua đường thẳng; reflection in a point phép đối xứng qua một điểm; reflection on a circle phản xạ trên một vòng tròn; reflection on a line phản xạ trên một đường thẳng oblique reflection phản xạ xiên shock reflection phản xạ kích động tatal reflection (vật lý ) phản xạ toàn phần weak oblique reflection phản xạ xiên yếu
phản chiếu angle of reflection góc phản chiếu negative reflection sự phản chiếu âm perfect reflection surface bề mặt phản chiếu hoàn hảo perfect reflection surface bề mặt phản chiếu lý tưởng point of specular reflection điểm phản chiếu long lanh positive reflection sự phản chiếu dương reflection factor hệ số phản chiếu single reflection path đường phản chiếu duy nhất specular reflection phản chiếu long lanh specular reflection sự phản chiếu gương specular reflection coefficient hệ số phản chiếu gương surface reflection mặt phản chiếu total reflection sự phản chiếu toàn phần
sự phản chiếu negative reflection sự phản chiếu âm positive reflection sự phản chiếu dương specular reflection sự phản chiếu gương total reflection sự phản chiếu toàn phần

Xem thêm: Phonology Là Gì – Phonemic Vs Phonetic Transcription

sự phản xạ

Giải thích VN: Sự giảm công suất từ giá trị cực đại,do tải không thích ứng với nguồn và phần năng lượng được truyền đi quay trở lại nguồn. sự giảm công suất được truyền bởi một bộ lọc sóng do tổng trở lập làm mạch lọc có cảm kháng cao ở ngoài dải thông. Trong mọi trường hợp, công suất tổn hao (phản xạ tiêu hao ngược) được đo theo deci-bel dưới giá trị cực đại, khi thích ứng hoàn toàn. xem sự không tương hợp Mismater.

abnormal reflection sự phản xạ dị thường back reflection sự phản xạ ngược fake reflection sự phản xạ giả ghost reflection sự phản xạ ảo line reflection sự phản xạ đường truyền lineup of the reflection sự phản xạ theo tuyến lineup of the reflection sự phản xạ tuyến mirror reflection sự phản xạ gương reflection of light sự phản xạ ánh sáng reflection of sound sự phản xạ âm thanh sea surface reflection sự phản xạ trên biển selective reflection sự phản xạ chọn lọc sound reflection sự phản xạ âm (thanh) specular reflection sự phản xạ đều specular reflection sự phản xạ gương total reflection sự phản xạ toàn phần uniform diffuse reflection sự phản xạ khuếch tán đều wave reflection sự phản xạ của sóng X-ray reflection sự phản xạ tia x

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.