Tỉnh lỵ là gì

Tỉnh lỵ là gì

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

QUỐC HỘI ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1996

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC CHIA VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH

Căn cứ vào điều 84 của Hiếnpháp nước công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;Căn cứ vào Điều 2 của Luật tổ chức Quốc hội;Căn cứ vào đề nghị của Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ

I- Chia và điều chỉnh địagiới hành chín một số tỉnh sau đây:

1- Chia tỉnh Bắc Thái thành haitỉnh là tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên:

a) Tỉnh Bắc Kạn có sáu đơn vịhành chính gồm: Thị xã Bắc Kạn và năm huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Na Rì, NgânSơn và Ba Bể (hai huyện Ngân Sơn, Ba Bể do tỉnh Cao Bằng quản lý, nay chuyểngiao cho tỉnh Bắc Kạn quản lý); và chín xã một thị trấn: Yên Hân, Yên Cư, Như Cố,Bình Văn, Quản Chu, Yên Đĩnh, Thanh Bình, Nông Hạ, Nông Thịnh, và thị trấn ChợMới thuộc huyện Phú Lương, nay thuộc tỉnh Thái Nguyên chuyển giao về huyện BạchThông, tỉnh Bắc Kạn quản lý; có diện tích 4.795,54 km2, với số dân 268.047 người.

Bạn đang xem: Tỉnh lỵ là gì

Tỉnh lỵ: Thị xã Bắc Kạn.

b) Tỉnh Thái Nguyên có chín đơnvị hành chính gồm: Thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và bảy huyện: ĐịnhHoá, Đại Từ, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú lương, Phú Bình, Phổ Yên; có diện tích3541,10 km2, với số dân 1.019.299 người.

Tỉnh lỵ: Thành phố Thái Nguyên.

2- Chia tỉnh Hà Bắc thành hai tỉnhlà tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh:

a) Tỉnh Bắc Giang có mười đơn vịhành chính gồm: Thị xã Bắc Giang và chín huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, YênThế, Lạng Giang, Yên Dũng, Hiệp Hoà, Việt Yên, Tân Yên; có diện tích 3816,7 km2với số dân 1.441.044 người.

Tỉnh lỵ: Thị xã Bắc Giang.

b) Tỉnh Bắc Ninh có sáu đơn vịhành chính gồm: Thị xã Bắc Ninh và năm huyện: Quế Võ, Yên Phong, Tiên Sơn, ThuậnThành, Gia Lương; có diện tích 797,9 km2, với số dân 922.210 người.

Tỉnh lỵ: Thị xã Bắc Ninh.

3- Chia tỉnh Hải Hưng thành haitỉnh là tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên:

a) Tỉnh Hải Dương có chín đơn vịhành chính gồm: Thị xã Hải Dương và tám huyện: Chí Linh, Nam Thanh, Kim Môn, CẩmBình, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện; có diện tích 1661,22 km2, với sốdân 1.685.486 người.

Tỉnh lỵ: Thị xã Hải Dương.

b) Tỉnh Hưng Yên có sáu đơn vịhành chính gồm: Thị xã Hưng Yên và năm huyện: Mỹ Văn, Châu Giang, Phù Tiên, KimĐộng, Ân Thi; có diện tích 894,79 km2 với số dân 1.075.517 người.

Tỉnh lỵ: Thị xã Hưng Yên.

4- Chia tỉnh Minh Hải thành haitỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau:

a) Tỉnh Bạc Liêu có bốn đơn vịhành chính gồm: Thị xã Bạc Liêu và ba huyện: Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Giá Rai; có diệntích 2.484,96 km2, với số dân 772.078 người.

Tỉnh lỵ: Thị xã Bạc Liêu.

b) Tỉnh Cà Mau có sáu đơn vịhành chính gồm: Thị xã Cà Mau và năm huyện: Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Cái Nước, TrầnVăn Thời, U Minh, Thới Bình; có diện tích 5.204,41 km2, với số dân 1.067.925người.

Tỉnh lỵ: Thị xã Cà Mau.

5- Chia tỉnh Nam Hà thành hai tỉnhlà tỉnh Hà Nam và tỉnh Nam Định:

a) Tỉnh Hà Nam có sáu đơn vịhành chính gồm: Thị xã Phủ Lý và năm huyện: Lý Nhân, Bình Lục, Kim Bảng, ThanhLiêm, Duy Tiên; có diện tích 826,66 km2, với số dân 804.800 người.

Tỉnh lỵ: Thị xã Phủ Lý.

Xem thêm: traits là gì

b) Tỉnh Nam Định có bảy đơn vịhành chính gồm: Thành phố Nam Định và sáu huyện: Xuân Thuỷ, Hải Hậu, NghĩaHưng, Nam Ninh, ý Yên, Vụ Bản và 7 xã Mỹ Thuận, Mỹ Tiến, Mỹ Hà, Mỹ Thịnh, MỹThành, Mỹ Thắng, Mỹ Hưng thuộc huyện Bình Lục nay chuyển giao về thành phố NamĐịnh thuộc tỉnh Nam Định quản lý; có diện tích 1.669,36 km2, với số dân1.898.100 người.

Tỉnh lỵ: Thành phố Nam Định.

6- Tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵngthành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương:

a) Tỉnh Quảng Nam có mười bốnđơn vị hành chính gồm: Thị xã Hội An, thị xã Tam Kỳ và mười hai huyện: ĐiệnBàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức, Núi Thành, Tiên Phước,Phước Sơn, Trà Mi, Giằng, Hiên; có diện tích 10.406,34 km2, với số dân1.364.599 người.

Tỉnh lỵ: Thị xã Tam Kỳ.

b) Thành phố Đà Nẵng trực thuộcTrung ương có bảy đơn vị hành chính các quận: Hải Châu, Liên Chiểu, Thanh Khê,Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, huyện Hoà Vang và huyện Đảo Hoàng Sa; có diện tích942,46 km2, với số dân 663.115 người.

7- Chia tỉnh Sông Bé thành hai tỉnhlà tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước:

a) Tỉnh Bình Dương có bốn đơn vịhành chính gồm: Thị xã Thủ Dầu Một và ba huyện: Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát, vàbốn xã Minh Hoà, Minh Thạnh, Minh Tân, Trừ Văn Thố thuộc huyện Bình Long naythuộc tỉnh Bình Phước chuyển giao cho huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương quản lý vànăm xã: An Linh, Phước Sang, Tân Hiệp, An Bình, Vĩnh Hoà và thị trấn Phước Vĩnhthuộc huyện Đồng Phú nay thuộc tỉnh Bình Phước chuyển giao cho huyện Tân Yên, tỉnhBình Dương quản lý; có diện tích 2718,50 km2, với số dân 646.317 người.

Tỉnh lỵ: Thị xã Thủ Dầu Một.

b) Tỉnh Bình Phước có năm đơn vịhành chính gồm các huyện: Lộc Ninh, Phước Long, Bù Đăng, Bình Long, Đồng Phú;có diện tích tự nhiên 6.814,22 km2, với số dân 531.557 người.

Tỉnh lỵ: Thị trấn Đồng Xoài thuộchuyện Đồng Phú.

8- Chia tỉnh Vĩnh Phú thành haitỉnh là tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc:

a) Tỉnh Phú Thọ có mười đơn vịhành chính gồm: Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và tám huyện: Hạ Hoà, ThanhBa, Đoan Hùng, Sông Thao, Yên Lập, Thanh Sơn, Tam Thanh, Phong Châu; có diệntích 3465,12 km2, với số dân 1.261.949 người.

Tỉnh lỵ: Thành phố Việt Trì.

b) Tỉnh Vĩnh Phúc có sáu đơn vịhành chính gồm: Thị xã Vĩnh Yên và năm huyện: Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc,Tam Đảo, Mê Linh; có diện tích 1.370,73 km2, với số dân 1.066.522 người.

Tỉnh lỵ: Thị xã Vĩnh Yên.

II- Giao Chính phủ chỉ đạoviệc tổ chức thực hiện Nghị quyết này, nhanh chóng ổn định tổ chức để phát triểnsản xuất, bảo đảm đoàn kết, tiết kiệm, gọn nhẹ về tổ chức và biên chế; trongtrường hợp cần thiết, có thể tổ chức lại các đơn vị hành chính ở các tỉnh,thành phố nói trên.

Giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứuvề địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, Hà Tây tỉnh mới vùng Đồng Tháp Mười. Đồngthời, nghiên cứu tổng thể về địa giới các đơn vị hành chính trong cả nước chophù hợp với yêu cầu mới.

III- Giao cho Uỷ ban thườngvụ Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; hướng dẫn việc tổ chức vàhoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ởcác tỉnh, thành phố nói trên.

IV- Giao Chính phủ, Toàán nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo thẩm quyền của mình hướngdẫn việc tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân ởcác tỉnh, thành phố nói trên.

Xem thêm: Test Driven Development Là Gì, Test Driven Development: Giới Thiệu

Nghịquyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳhọp thứ 10 thông qua ngày 06 tháng 11 năm 1996.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.