ủy viên thư ký tiếng anh là gì

ủy viên thư ký tiếng anh là gì


STT

Họ và tên

Chức vụ

1 Bùi Huy Hùng Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 2 Cao Xuân Thành Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 3 Đỗ Ngọc Huỳnh Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

4

Nguyễn Hoàng Anh

Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

5

Cấn Đình Tài

Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

6 Nguyễn Văn Nam Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình 7 Lê Thanh Hải Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình 8 Đặng Hoàng Giang Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

9

Nguyễn Quang Linh

Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

10 Nguyễn Văn Trịnh Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 11 Nguyễn Trí Dũng Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng 12 Trương Anh Tuấn Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình   13 Đỗ Xuân Minh Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 14 Vũ Quang Minh Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng  15 Nguyễn Xuân Tuyến Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng  16 Hoàng Văn Bằng Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình  
VĂN PHÒNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ

1 Mai Tiến Dũng Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ 2

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.